Försäkringsskolan

Ibland kan det vara svårt att förstå sig på försäkringsbranschen, Insurello hjälper dig!

Försäkringsskolan

Artiklar

Försäkringar

 • AFA Försäkring ersättning och villkor

  AFA Försäkring ger dig en ökad ekonomisk trygghet om du råkar ut för ett olycksfall på arbetsplatsen.

 • Anmäla skada – Vi underlättar processen

  Många är osäkra på vilka försäkringar som täcker och missar ersättning för det.

 • Arbetsskadeförsäkring – Vilken har jag?

  Det kan vara rörigt gällande sin arbetsskadeförsäkring. Vi hjälper dig reda ut vad som gäller.

 • Barnförsäkring – Hur man får ersättning

  Vi går igenom fördelarna med att ha en bra barnförsäkring och vad ni kan få ersättning för.

 • Kommunförsäkring – Vad täcker den?

  Vi går igenom vad en kommunförsäkring innebär och hur den påverkar dig och din familj

 • Olycksfallsförsäkring – Vad täcker den?

  Många är osäkra på vad deras olycksfallsförsäkring täcker och hur de har rätt till ersättning.

Typ av skador

 • Arbetsskada – Fått en skada på jobbet?

  Många skadas på eller på väg till jobbet, men missar sin rätt till ersättning.

 • Axelluxation – När axeln hoppat ur led

  Många besväras av axelluxation samt missar möjligheten att få försäkringsersättning för det.

 • Axelskada – Olika typer av axelskador

  Några exempel på axelskador som kan ge rätt till ersättning.

 • Bruten näsa – Vad innebär en näsfraktur?

  Mer information om vad som händer när man bryter näsan och vad man kan få ersättning för.

 • Bruten tå – En typ av framfotsfraktur

  Om du har kvarstående besvär från en bruten tå kan du ha rätt till ersättning.

 • Brutet finger – Vanligt inom bollsport

  Ett brutet finger kan ge bestående besvär, som i sin tur kan ge dig rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag.

 • Brutet Revben – Hur du får ersättning

  Många missar att söka ersättning för eventuella besvär de fått efter en revbensfraktur.

 • Femurfraktur – Lårben- och höftfraktur

  Vi förklarar orsaker, behandling och hur du kan få ersättning för en femurfraktur.

 • Fotledsfraktur – Orsaker och läkningstid

  Många missar att söka ersättning för eventuella besvär de fått efter en fotledsfraktur.

 • Hälseneruptur – Hur gick min hälsena av?

  Detta är de vanligaste orsakerna till att du råkar ut för en hälseneruptur.

 • Humerusfraktur – En fraktur i överarmen

  Många råkar ut för en humerusfraktur men missar möjligheten att få försäkringsersättning för det.

 • Idrottsskador – Vad är vanligast?

  Vi går igenom vanliga skador som förknippas med idrott och fysisk aktivitet.

 • Knäskador – Har du fått ett skadat knä?

  Knäskador är en vanlig skada inom idrott, men många missar att få ut sin potentiella ersättning.

 • Korsbandsskada – En vanlig idrottskada

  Många lider av korsbandsskador och missar ersättning för det.

 • Ledbandsskada – Ofta i knä- eller fotled

  Mer information om vad en ledbandsskada innebär, rehabilitering och hur du kan ha rätt till ersättning.

 • Meniskskada – Symptom vid skadad menisk

  Många besväras av meniskskador och missar försäkringsersättning för det.

 • Nyckelbensfraktur – Brutet nyckelben

  Vi går igenom vanliga orsaker till att man bryter nyckelbenet samt behandling av frakturen.

 • Radiusfraktur – En bruten handled

  Vi förklarar mer om denna vanliga skada hos äldre personer och unga idrottare.

 • Rotatorcuffruptur – Symptom och orsaker

  Information om vad en rotatorcuffruptur innebär och de vanligaste anledningarna till skadan.

 • Skadetyper – Vad kan ge ersättning?

  Här listar vi de vanligaste skadorna som leder till ersättning.

 • Tibiakondylfraktur – En fraktur i knät

  Mer ingående information om denna typ av underbensfraktur.

Typ av olycksfall

 • Halkolycka – Ersättning från fallskada

  En av det vanligaste olycksfallen, speciellt under vintertid.

 • Olycksfall – Vad klassas som olycksfall?

  Många missar hur olycksfallsförsäkringar fungerar, vi hjälper dig reda ut detta.

 • Skidolyckor – Kan ge allvarliga skador

  Tyvärr så förekommer en hel del olyckor i samband med skidåkning. Här får du mer information om vanliga skador och vad som kan ge ersättning.

Typ av försäkringsersättning

 • Arbetsskada – Fått en skada på jobbet?

  Många skadas på eller på väg till jobbet, men missar sin rätt till ersättning.

 • Ärr – Efter sjukdom eller operation

  Det är inte bara ärr från olyckor som kan ge rätt till ersättning. Vi går igenom andra fall där du kan få pengar för ett vanprydande ärr.

 • Ärr – Olika typer av ersättning för ärr

  Många besväras av vanprydande ärr och missar möjligheten att få ersättning för det.

 • Ekonomisk invaliditet – Vid olycksfall

  Många drabbas av ekonomisk invaliditet, eller förlorad arbetsförmåga men missar möjligheten att få ersättning för det.

 • Kostnadsersättning – Minska utgifterna

  Vi förklarar vad kostnadsersättning innebär och vilka utgifter du kan få återbetalda via din försäkring.

 • Medicinsk invaliditet – Vid olycksfall

  Pengar för medicinsk invaliditet betalas om ett olycksfall eller en sjukdom leder till permanenta besvär.

 • Olycksfall – Vad klassas som olycksfall?

  Många missar hur olycksfallsförsäkringar fungerar, vi hjälper dig reda ut detta.

 • Skadetyper – Vad kan ge ersättning?

  Här listar vi de vanligaste skadorna som leder till ersättning.

 • Sveda och värk – Ersättning för lidande

  Vad innebär egentligen sveda och värk? Vi går igenom begreppet och hur ersättningen fungerar.

Övrigt

 • Anmäla skada – Vi underlättar processen

  Många är osäkra på vilka försäkringar som täcker och missar ersättning för det.

 • Hur Insurello hjälper dig få ersättning

  Många missar att söka försäkringsersättning, Insurello hjälper dig med hela ärendet så du får rätt ersättning.

 • Orsaker till att du inte fick ersättning

  Tyvärr så ger inte alla ärenden rätt till ersättning.
  Här beskriver vi några anledningar som kan ha gjort så du inte fick några pengar för din skada.