Ridsporten är idag den näst största ungdomsidrotten med en halv miljon utövare i Sverige. Att en bra ryttare ska ramla av 100 gånger är inget nytt, men att 60% har skadar sig så allvarligt att de fått kvarstående besvär som ärr eller stelare handled, är ingen omtalad verklighet. En siffra som är högre jämfört med Amerikansk Fotboll, där 47% fått ärr eller annat besvär efter en olycka. 

Moa Andrén Johansson från föreningen Trollhättans sportryttare har vuxit upp på hästryggen – men också ramlat av den några gånger. Senast för ett år sedan fick hon ett ärr på handen, då hon trillade av under en skogstur. Men hur gick det egentligen med försäkringsersättningen?

“Jag hade inga planer på att söka ersättning eftersom att jag inte hade någon kunskap om hur jag skulle gå tillväga. Sen blev jag tipsad om Insurello och lyckades få tillbaka försäkringsersättning utan att lägga ner varken tid eller energi! Försäkringsersättningen som de fick ut åt mig gick till att investera i en ny hjälm.”

Insurello genomförde en undersökning med 100 svarande där det visar sig att 83% av alla skador inom ridsport inte anmäls för att det är en krånglig och utdragen process med låg transparens och mycket pappersarbete. När man som skadad väl anmäler för ersättning för kvarstående besvär (som en lite stelare handled efter fraktur eller ärr efter sårskada) så missar man i många fall rätt till ersättning från försäkringar/instanser som man inte känner till.   

Av Insurellos undersökning framkom följande:

Ja Nej
Har du ridit/rider du? 100% 0%
Har du någonsin skadat dig genom ridning? 95,00% 5,00%
Har du fått något ärr eller annat besvär från olyckan? 60,00% 40,00%
Om ja, har du sökt ersättning? 17,00% 83,00%

Har du en skada du inte sökt ersättning för? Här kommer Insurello in; vi minimerar din nedlagda tid, undersöker alla möjligheter till ersättning och ser till att du får rätt kompensation för din skada!