Varje år är det 1 – 2% av befolkningen som bli utsatta för en misshandel. Vad många av dessa inte vet om är du ibland kan ha rätt till försäkringsersättning i form av överfalls/kränkningsersättning.

Nästan alltid krävs det mer än ringa misshandel, dvs. mer än en lavett som t.ex. 3 knutna slag, sedan finns det olika villkor beroende på vilket försäkringsbolag du har. Oftast brukar följande gälla:

  • Okänd gärningsman: Det finns det flera variabler som påverkar (t.ex. besökt sjukhus, vittnen, ej ringa, polisanmäld etc.)
  • Känd gärningsman: Det krävs minst en fällande dom för att ens kunna söka ersättning. Vid känd gärningsman kan man ibland både få skadestånd (från domstol) som försäkringsersättning.

Oftast så kan man inte få ersättning om misshandeln var arbetsrelaterad, har samband med gänguppgörelser, upplopp, huliganism eller liknande, samt, om man inte aktivt försökt undvika situationen.

Preskriptionstiden brukar vara att man ska anmäla senaste tre år från det att det rättsliga förfarandet hos polis, åklagare eller domstol har avslutats.

En vanlig överfallsersättning kan ligga på 6 000 – 8 000kr om man lyckas få igenom det. Har överfallet även inneburit ärr eller liknande så kan även man söka ersättning för det.

Vill du vara säker på att du gör allt rätt, slippa sätta dig in i försäkringsvillkoren och få rätt ersättning – så kan Insurello hjälpa dig med allt det administrativa i utbyte mot att vi tar 25% av eventuell utbetalning från försäkringsbolaget – men såklart gratis om vi inte lyckas!