”Jag hade inte alls vetskapen om att jag kunde få ut så mycket i försäkringsersättning.”

Viktor Mårtensson

Viktor spelade en fotbollsmatch i den Östgötska P19 ligan och efter en kraftig landning på marken kände han att någonting var fel: Viktors vänstra korsband hade skadats.

En annons från Insurello dök upp i Viktors Facebook-flöde en tid senare, och han bestämde sig för att göra en skadeanmälan.

”Processen var smidig” berättar Viktor och fortsätter, ”jag hade inte alls vetskapen om att jag kunde få ut så mycket i försäkringsersättning.”

Trots att Viktor upplevde att han efter skadan inte riktigt kunde lita på sitt knä, att det var instabilt och att han hade svårt att göra hastiga vändningar, har han idag kunnat återuppta fotbollen.

De 20 514 kr som han fick utbetalde till sitt bankkonto tänker han spara.

Är du nyfiken på vad som krävs för att få ersättning?

För att din skada ska vara aktuell för ersättning krävs följande:

  • Att du besökt sjukhus/vårdcentral i samband med skadan – undantag gäller om olyckan inträffat på arbetet
  • Att det inte gått mer än maximalt 10 år (oftast 4-5 årsedan skadan inträffade. Efter 2015 så gäller 10 års preskriptionstid för samtliga typer av försäkringar.

Stämmer detta in för ditt olycksfall? Gör testet på 30 sekunder nedan och se om du har rätt till ersättning!