Di Digital väljer att uppmärksamma Insurello i samband med att vi tar in en investering på 2,4miljoner kronor. Följ länken för att läsa hela intervjun med Insurellos VD Marcus Janback;

http://digital.di.se/artikel/bruten-fot-ledde-till-startup-nu-tar-de-in-namnkunnigt-kapital