Insurello har beviljats bidrag för att vidareutveckla sin tjänst från statliga Vinnova (Verket för innovationssystem) som ligger under Näringsdepartementet.

Om Insurello:

En digital tjänst som hjälper skadedrabbade att kartlägga sina försäkringar och få ut mesta möjliga ersättning från sin försäkring.

Motiveringen löd följande:

  • Projektet bygger på en innovation med stor potential, vidare är resonemanget kring framtida tillväxtpotential trovärdigt
  • Projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat projekt med god genomförbarhet
  • Företagets resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda förutsättningar att nå uppsatta mål

Insurellos CTO, Nima Boustanian, uttalar sig:

“Riktigt kul att få denna kvalitetsstämpel från Vinnova som också innebär att vi kan spendera dessa 300,000kr på att verkligen bygga vidare på en ordentligt smart teknisk lösning för en bättre kundupplevelse”