Av ursprungligen över 300st innovationer som sökt till Stockholms innovationsstipendium så är nu Insurello en av totalt 18st bidrag som granskats av juryn och ses som en av de mest innovativa idéerna i Stockholm.

Läs mer här