Det här med försäkringar och vad man har rätt till för ersättning kan vara svårt att förstå. Nedan går vi igenom vad för typer av försäkringsersättningar som är vanligast från försäkringsbolagen när man varit med om ett olycksfall/personskada.

  • Kostnadsutlägg: Försäkringsbolagen brukar täcka vanligt förekommenade kostnader vid olycksfall, såsom vård och behandling på sjukhus, behandling av sjukgymnast, tandskadekostnader, hjälpmedel, ersättning för övriga resor etc.
  • Taxiutlägg till jobbet: Beroende på vad som står i försäkringsvillkoren kan du ha rätt till att ta taxi till arbetsplatsen och få ersättning från ditt försäkringsbolag.
  • Sveda & Värk: Fysiska eller psykiska besvär under den akuta sjukdomstiden. Detta kan vara smärta, oro eller ångest av övergående natur.
  • Medicinsk invaliditet: Ersättning betalas ut om du får bestående funktionsnedsättning av din skada. Från att skadan inträffat till det att du kan söka ersättning för detta brukar ta mellan minst 12-24 månader. Detta steg missas ofta då den skadade kan vara rätt nöjd hur skadan läkt ihop, trots att den inte är tillbaka i precis ursprungligt skick. Medicinsk invaliditet mäts oftast hur stor rörelseinskränkning (dvs. hur mycket stelare den skadade sidan är jämfört med den andre). Värt att veta är att även en procent nedsättning kan ge flera tusenlappar i ersättning.
  • Ärr: Liknande regler och principer gäller för ärr som för medicinsk invaliditet. Värt att veta är att ett högre belopp betalas ut om ärret är särskilt framträdande och är beläget på en av de mer synbara kroppsdelarna (såsom i ansiktet).
  • Ekonomisk invaliditet: För att få ersättning från ekonomisk invaliditet krävs en lite grövre skada som lett till att du blivit arbetsoförmögen till minst 50%. Om försäkringsbeloppet är på 200 000 kr och din arbetsförmåga är nedsatt 50% så motsvarar det en ersättning på 100 000kr. Vill du göra det väldigt lätt för dig, samtidigt som du ser till att du får ut maximal ersättning från alla olika försäkringsbolag, myndigheter och övriga instanser – så använd dig av Insurello som har specialiserat sig på försäkringsärenden.

 

Passa på att läsa mer om oss på www.insurello.se