Försäkringsersättning enkelt och digitalt

Hör du till dem som helst inte sätter dig in i försäkringsvillkoren på din lediga tid? Toppen! För dig finns Insurello. Vi undersöker vilka försäkringar som är aktuella för din skada och ansöker för ersättning hos dessa. Men hur går ditt ärende egentligen till? Gustav Forsman är kundansvarig på Insurello och förklarar hur processen ser ut när man blir kund.

– Det första som händer efter att man lagt till sitt ärende på vår hemsida är att vi undersöker det. Då kollar vi på vad som har hänt, vilka försäkringar som kan vara aktuella och om ärendet ens är ett giltigt fall. Efter detta mejlar vi dig och ställer några följdfrågor, för att få det vi kommit fram till i undersökningen bekräftat. Vi ställer alltid frågor för att undersöka om det kan finnas någon mer försäkring som är aktuell som inte kunden vet om. Hur många frågor vi behöver ställa och hur lång tid den här delen tar är helt beroende på vilket ärende det är.

Insurello genomförde en undersökning där det visade sig att endast 15% litar på att försäkringsbolagen gör allt de kan för att se till att du får rätt försäkringsersättning. Insurello vill vara transparenta och kunden kan alltid följa sitt ärende på hemsidan via en tidslinje. Där ser man nästa steg i processen men också vad Insurello har gjort hittills med ärendet.

– Efter att vi kollat igenom ärendet kommer vi till stadiet där vi anmäler olyckan till de försäkringsbolag som är relevanta. Vi använder fullmakten från kunden och gör det således som ett ombud för kunden, där all information ska gå via oss. Behöver försäkringsbolagen mer information får de kontakta oss, inte kunden. Vi ansöker dels för kostnadsersättning åt kunden, där tar vi ingen avgift. 1-2 år efter olyckan kan vi anmäla för kvarstående besvär, vilket vi också gör. Beroende på hur tidigt efter olyckan man ansöker kan det bli utbetalt direkt alternativt så blir det utbetalt efter 2 år.

 

Generellt sett brukar regeln vara att alltid anmäla en olycka direkt när den uppstår. Hur väl stämmer detta i Insurellos fall?

– Det stämmer att vi helst vill anmäla så tidigt som möjligt, för att inte riskera att kunden glömmer några detaljer eller utgifter. Men vi anmäler självklart oavsett, dock ska man vara medveten om att en skada kan bli preskriberad. Skador som inträffade innan 2015 har man som regel 4-5 år på sig att anmäla, efter 2015 är det dock 10 år som gäller. Dock finns det undantag, om man är osäker kan man alltid kontakta oss innan man lägger in sitt ärende så hjälper vi till.

 

Har du varit med om en olycka? Njut av din lediga tid och låt Insurello sköta jobbet med att ansöka om försäkringsersättning. Ansök till Insurello.se idag!