Vilka skador kan leda till skadeersättning?

Permanenta besvär och skador behöver kunna härledas till ett specifikt olycksfall. Att halka och bryta benet är ett sådant exempel. Men det finns också skador som whiplash- eller förslitningar som kan ha uppkommit under längre tid och sedan utlösts av en olycka. Då blir skadeersättningsbedömningen svårare. Som olycksdrabbad är det svårt att veta vad som gäller – men du kan alltid ta hjälp av Insurello för att undersöka saken.

För att din skada ska vara aktuell för ersättning krävs följande:

  • Att du besökt sjukhus/vårdcentral i samband med skadan
  • Att det inte gått mer än maximalt 10 år (oftast 4-5 år) sedan skadan inträffade
  • Att skadan orsakades av en plötslig, oförutsedd och yttre händelse

Definitioner och termer

Det är inte lätt att särskilja mellan alla begrepp inom försäkringsbranschen. Vi försöker reda ut dessa nedan:

Ärrersättning

Skulle din skada leda till permanent ärrbildning har du rätt till ersättning enligt antingen Trafikskadenämndens tabellverk eller försäkringsbolagens egna tabeller, kanske till och med bägge. Ersättningsbedömning görs baserad på faktorer som ditt försäkringsbelopp, din ålder och ärrets placering – huruvida det är vanprydande eller ej. Läs mer om ärrersättning

Medicinsk invaliditet

En skada kan ibland leda till medicinsk invaliditet, d.v.s. en permanent funktionsnedsättning. Exempel kan vara försämrad rörlighet i armar eller ben, sämre syn/hörsel eller psykisk funktionsnedsättning. Medicinsk invaliditet måste alltid konstateras av legitimerad läkare eller via ett egenintyg 1-2 år efter att du skadats. Försäkringsbolagen fastställer din rätt till ersättning baserad den bedömda individuella medicinska invaliditetsgraden.

Läs mer om ersättning vid medicinsk invaliditet

Arbetsskada

Skadar man sig ofrivilligt på jobbet så räknas det som en arbetsskada. Då kan t.ex. Försäkringskassan utreda om det blir aktuellt med ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Man är även ofta täckt av Afa försäkringar / Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Läs mer om ersättning vid arbetsskada

Olycksfall

Ett olycksfall är en plötslig, ofrivillig, yttre händelse som leder till kroppsskada. Det kan vara att du halkar på en isfläck, blir tacklad och skadar dig under en fotbollsmatch eller slår dig på jobbet.

Vanliga skador som leder till kvarvarande besvär

Alla kan råka ut för en olycka i hemmet, idrottsskada eller arbetsskada på jobbet. Vi ser dock att vissa skador förekommer mer än andra i försäkringssammanhang och har listat dessa:

  • Ruptur – en bristning
  • Rotatorcuffruptur – skador på rotationsmusklerna som stabiliserar axelleden
  • Fraktur – benbrott
  • Humerusfraktur – benbrott i axeln
  • Radiusfraktur – en fraktur i handleden
  • Korsbandsskada – en skada i knäleden
  • Fotledsfraktur – ett benbrott i fotleden

Anledningen till att dessa skador förekommer oftare än andra är att man belastar de berörda kroppsdelarna mer och att de är mer exponerade för yttre våld.

Tabell på exempel för medicinsk invaliditet

Skada Försäkringsbelopp Rörelseinskränkning Åldersjustering Försäkringsersättning
Rotatorcuffruptur 500.000 SEK 4% 0.9 (35-åring) 18.000 SEK
Humerusfraktur 1.500.000 SEK 2% 1.2 (17-åring) 36.000 SEK
Radiusfraktur 500.000 SEK 0% 0.66 (55-åring) 0 SEK
Korsbandsskada 1.000.000 SEK 5% 0.85 (40-åring) 42.500 SEK
Fotledsfraktur 1.000.000 SEK 2% 0.85 (40-åring) 17.000 SEK

OBS! Exempel på ersättningarna kan både vara högre och lägre – detta beror på den specifika skadan hos personen