Många vet inte vad definitionen på ett olycksfall är — kan det till exempel vara en muskelbristning på gymmet eller överansträngning på jobbet? Täcks jag vid extremsporter? Insurello lär dig mer om olycksfall.

Kan man få ersättning för ett olycksfall?

Du får ersättning för ett olycksfall om du har en olycksfallsförsäkring. Insurello kan ta reda på vilka försäkringar du har, men ett tips är att du gör följande:

  • Kolla igenom dina lönespecifikation och se om din arbetsgivare drar bort en del av lönen för gruppförsäkring (och att det täcker just olycksfall)
  • Om du har en partner så kanske hen betalar för en olycksfallsförsäkring som även täcker in dig
  • Kolla igenom dina banktransaktioner efter avgifter till något försäkringsbolag
  • Kolla om ditt fackförbund också inkluderar en olycksfallsförsäkring

Tänk också på att preskriptionstiden, eller tiden som max får gå efter att olyckan skett, ofta 3 år för att få ersättning. För att få ersättning behöver du 1-2 år efter olyckan skett anmäla detta till ditt försäkringsbolag, eller Insurello. Insurello tar reda på hur du är täckt och vilka försäkringar som gäller. Det är också viktigt att kunna formulera sig rätt och ärligt i sin skadeanmälan så att inga missförstånd uppstår mellan dig och försäkringsbolaget. Detta kan vi också hjälpa dig med. Efter att skadeanmälan gjorts behöver du antingen besöka en läkare för att fastställa medicinsk invaliditet, eller i vissa fall göra ett egenintyg (skriva ett formulär) som beskriver vilka besvär du har. Försäkringsbolaget kan därefter avgöra hur mycket ersättning du har rätt till och betala ut detta. Tänk på att i vissa fall, som whiplash, så är det svårt att härleda din skada till ett specifikt olycksfall.

Vad är ett olycksfall?

Du kan få ersättning för ett olycksfall om du utsatts för en oförutsedd plötslig händelse. Det kan vara att du halkat på väg hem från jobbet, skadat dig under en fotbollsmatch eller skurit dig hemma i köket. Definitionen är att du fått en kroppskada genom en oförutsedd yttre händelse. Skulle du ha en belastningsskada eller en förslitningsskada som gett permanenta besvär så räknas detta inte som ett olycksfall.

Exempel: ersättningstabell för medicinsk invaliditet

Skada Försäkringsbelopp Rörelseinskränkning Åldersjustering Försäkringsersättning
Knäskada 500.000 SEK 4% 0.9 (35-åring) 18.800 SEK
Fotfraktur 1.500.000 SEK 2% 1.2 (17-åring) 36.000 SEK
Whiplash 750.000 SEK 0% 0.66 (55-åring) 0 SEK
Axelskada 1.000.000 SEK 5% 0.85 (40-åring) 42.500 SEK

Exempel: ersättningstabell för ärr

Placering Synlighet Åldersjustering Försäkringsersättning
Ansikte/hals Framträdande 0.9 (35-åring) 20.000 SEK
Hand Klart framträdande 1.2 (17-åring) 16.000 SEK
Fot Vanprydande 0.66 (55-åring) 12.000 SEK
Underarm Icke framträdande 0.85 (40-åring) 0 SEK

OBS! Exempel på ersättningarna kan både vara högre och lägre – detta beror på den specifika skadan hos personen